Choď na obsah Choď na menu
 


Krásná príroda-domy-záhrady-Beautiful nature-houses-garden.

/ podporte mňa,prosím kliknite-dakujem.  / Support me please thank-click. /    Pracujte 1 hodinu denne a zarábajte až 250 $ týždenne vyplňovaním dotazníkov k video spotom, TV pilotným programom, filmovým upútavkám, video prieskumom a pod. Bez vstupných a ďalších poplatkov. Nezáväzná registrácia....           http://eva1331.thwglobal.com                                                                                                                              

 
 
 
Work one hour a day and earn up to $ 250 a week to complete the questionnaire videocommercials, TV pilot program, movie trailers, video survey and so on. Free admissionand other fees. Non-binding registration .... http://eva1331.thwglobal.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Vatikánské zahrady

Vatikánské zahrady

Vatikánské zahrady

Vatikánské zahrady (Giardini Vaticani) zabírají svou rozlohou téměř 23 ha, tedy polovinu celého území státu Vatikán. Zahrady ohraničují na severu, západě a jihu hradby a na východě Bazilika svatého Petra a Vatikánská muzea.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Historie Vatikánských zahrad

Historie Vatikánských zahrad sahá až do 13. století, kdy nechal papež Mikuláš III. okolo svého sídla (dnešní Belveder) zřídit malý park, který by byl oázou klidu a rozjímaní. V 15. století nechal novou zahradu s živými ploty a fontánami před Apoštolským palácem upravit papež Mikuláš V.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házak

První kroky k výstavbě Vatikánských zahrad, tak jak je známe dnes, byly učiněny v 16. – 17. století, kdy na budování zahrady pracovali významní zahradní návrháři a architekti jako Ligorio, Bramante, Tempesta, Maggi a Falda. Během toho období byly zahrady rozčleněny do teras propojených schody podle návrhu Bramanteho, uspořádány zelené plochy a celý park byl doplněn fontánami, nejrůznějšími stavbami, sochami a obrazy.    http://eva1331.thwglobal.com            Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Papež Lev XIII. v 19. století zpestřil zahradu jeleny, daňky a gazelami, které nechal přivézt z Afriky. I ve 20. století proběhlo několik úprav. Papež Pius XI. nechal v parku vyasfaltovat cesty, aby se zde mohl pohybovat v automobilu; vystavět několik staveb, které byly potřebné pro chod Vatikánu jako státu (např. sídlo vlády a nádraží) a v roce 1930 zde vznikl podzemní rezervoár, který slouží k zavlažování zahrad, zásobování fontán vodou a k hašení případného požáru.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Co všechno můžete ve Vatikánských zahradách vidět

V zahradách se nachází velké množství historických a uměleckých pokladů i nejrůznějších rostlin. Najdete zde 6500 exemplářů rostlin z nejrůznějších koutů světa reprezentující přibližně 300 druhů (libanonské cedry, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házaktasmánské eukalypty, javory ze Severní Ameriky, čínské jasmíny a mnoho dalších). V zahradách našli svůj domov i různé druhy ptactva, žáby, užovky, veverky, kuny nebo ježci – žádná zvířata tu však nejsou chována záměrně.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Mezi všemi nádhernými květinami a stromy nalezneme fontány, chrámy, svatyně, sochy, fragmenty antických sloupů a sarkofágů, nespočet kamenných laviček osvětlených starobylými lampami i několik státních budov – Vatikánské rádio, nádraží, sídlo vlády a také heliport. Z velkého množství budov a památek vybíráme ty nejzajímavější.

Lurdská jeskyně

Lurdská jeskyně (La Grotta di Lourdes) je duchovní srdce parku a věrná kopie jeskyně ve francouzském městě Lourdes, kde se dětem zjevovala Panna Marie. Jeskyni věnoval papeži Lvu XIII. francouzský biskup Schoeper a francouzští katolíci. Jeskyně je dílem C. Sneidera a slavnostně byla představena v roce 1902.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Jeskyni obklopuje popínavá dřevina Přísavník trojcípý, mezi kterou můžete spatřit dva medailony, vpravo je to portrét biskupa Schoepfera a vlevo Lva XIII. V jeskyni se nachází oltář, který byl darem pro papeže Jana XXIII.

Poblíž jeskyně se nachází socha Panny Marie z Fatimy od amerického sochaře Shradyho, který ji daroval papeži Janu Pavlu II. na památku atentátu z roku 1981.

Etiopský seminář

Etiopský seminář

Nedaleko se nachází ještě jedna socha – mramorová socha Zjevení Panny Marie Guadalupské, dar od mexických katolíků z roku 1939. Pod sochou je Žabí fontánka, která byla vytvořena za papeže Pia XI.

Etiopský seminář a Italská zahrada

Budova Etiopského semináře (Il Collegio Etiopico) byla postavena v roce 1929 papežem Piem XI. pro studenty teologie z Etiopie. Dnes studentům slouží pouze jedno křídlo, druhé je vyhrazeno pro ubytování jeptišek, které jsou zaměstnané ve Vatikánu. U budovy semináře se nachází menší zahrada, kterou zdobí fontána, oleandry, granátová jablka a banánovníky.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Jižně od budovy Etiopského semináře se nachází Italská zahrada (Il Giardino all’italiana). Zahrady je v typickém stylu italské renesanční zahrady – cesty jsou lemovány nízkými živými ploty zimostráze a ve středu se nachází dvě malé fontánky. Kolem zahrady se nachází datlové palmy, borovice, cypriše, vavříny, borovice a kaštany. Nenajdete zde jedinou květinu.            http://eva1331.thwglobal.com  

Orlí fontána

Orlí fontána

Orlí fontána

Orlí fontána (La Fontana dell’Aquilone) pochází ze 17. století a je dílem nizozemského sochaře Jana van Santen (nazývaného také Vasanzio), který ji vytvořil pro papeže Pavla V. u příležitosti opravy akvaduktu Aqua Paola, který přivádí vodu do Vatikánu. Fontána své jméno dostala podle sochy, který se nachází na fontáně a je také vyobrazen na papežově rodovém znaku.

Letohrádek Pia IV.

Severozápadně od Baziliky svatého Petra, v nejstarší části Vatikánských zahrad, se nachází letohrádek Pia IV.(Casina Pia IV.). Budovu začal stavět papež Pavel IV. a dokončil ji papež Pius IV v roce 1558.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Ve středu letohrádku se nahází eliptické nádvoří, které propojuje jednotlivé části do jednoho celku. Geometrická mramorová dlažba je dílem Bresciana. Uprostřed náměstí je fontána, která pochází z dílny Giacoma da Casignola a Giovanniho di Sant’Agata. Fontánu zdobí dva mramoroví andílci, kteří sedí na delfínech a drží u ucha lasturu. Po obvodu nádvoří se nachází mramorové lavice a kamenné vázy s květinami. Fasádu letohrádku zdobí štuky s pohanskými mytologickými scénami.

Letohrádek Pia IV.

Letohrádek Pia IV.

Letohrádek se skládá z několika budov – hlavní budovy, nymfea a velké auly. Do hlavní budovy se vstupuje přes vestibul Stvoření, kde jsou v protilehlých nikách umístěny fontány. Strop budovy je zdoben výjevy stvoření světa a ve středu místnosti se nachází socha Kleió (múza dějin) s pergamenovým svitkem v ruce. Nymfeum se nachází v přední části letohrádku a bylo určeno k debatám o umění a vědě. Nad vstupem je umístěn reliéf se znakem rodu Medici a pod ním je vyobrazena múza básnictví Kalliopé. Po stranách vstupu jsou zobrazeny hlavy medúzy. Velká aula byla přistavěna v letech 1931 – 1936 na žádost papeže Pia XI a od roku 1936 zde sídlí Papežská akademie věd.

Vatikánské zahrady je možné navštívit pouze s licencovaným průvodcem, prohlídka trvá asi 2 hodiny.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vatikánská zahrada obrázky

Prohlídka je možná v těchto jazycích: italština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, švédština, portugalština, ruština a polština.                      http://eva1331.thwglobal.com                                                                                                            

Villa Torlonia

Park Villa Torlonia

Park Villa Torlonia

Villa Torlonia se nachází ve čtvrti Nomentano a je považována za jednu z posledních postavených vil v Římě. Díky originálnímu anglickému řešení parku a bohatému množství budov, které jsou roztroušeny po celém areálu, si park zachoval do dnešní doby zvláštní kouzlo a je ideálním místem ke strávení volného času.

Historie parku Villa Torlonia
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.

Prvním majitelem vily byl Giovanni Torlonia, který si park koupil na počest získání titulu markýze v roce 1797. Rekonstrukcí budov byl pověřen G. Valadier. Ten v letech 1802 – 1806 zrekonstruoval původní hlavní budovu, zatraktivnil Casino Abbati (dnes Casino dei Principi), postavil stáje a impozantní vchod do parku a je také autorem symetrického uspořádání parku.

Casino dei Principi - Villa Torlonia

Casino dei Principi

Po smrti G. Torlonia v roce 1829 zdědil vilu Torlonia jeho syn Alessandro, který pověřil architekta a malíře G.B. Cerettiho, aby vilu rozšířil a upravil dle jeho vkusu. Carettise svým týmem na zmodernizování pracoval celých 10 let a kromě rozšíření hlavní budovy zpestřil park i několika drobnými stavbami: falešné zříceniny, Tempio di Saturno(chrám Saturna), Tribuna con FontanaAnfiteatro(amfiteátr), il Caffe (kavárna) a Cappella di S. Alessandro(kaple sv. Alexandra).
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.

Pro další práce na parku si Alessandro najal jiné dva architekty – Q. Raimondiho pro návrh divadla aoranžérie a G. Jappeliho, kterého pověřil uspořádáním jižní strany parku. Tato část parku byla zcela přeměna, vznikly klikaté cesty, rybníky, byly vysazeny exotické rostliny a postaveny nové budovy – např. Švýcarské chatrče, maurská věž, jeskyně a další. Celá rekonstrukce parku byla zakončena  v roce 1842 výstavbou dvou obelisků, které věnoval památce svých rodičů.

Casina delle Civette - Villa Torlonia

Casina delle Civette

V roce 1925 byla Villa Torlonia přidělena jako sídlo Mussolinimu. V červnu 1944 byla obsazeny anglo-americkými vojsky, která zde zůstala až do roku 1947. V roce 1977 koupilo park město Řím a o rok později byl otevřen veřejnosti.

Zajímavá místa v parku Villa Torlonia

Casina delle Civette

První část domu Casina delle Civette byla postavena v roce 1840 podle návrhu benátského architekta G. Jappelliho. Později byl dům přestavěn architekty E.Gennarim a V. Venutim do středověké podoby v letech 1908 – 1914. Poslední úprava byla provedena architektem V. Fasolo (1917 – 1920).
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.

Dnes zde sídlí Museo della Vetrata Artistica (muzeum uměleckého skla).

Casino Nobile

Casino Nobile – hlavní budova je dílem dvou architektů – G. Valadiera (1802) a G.B. Ceretti (1835 – 1840), který opravil fasádu a přidal verandu. Interiéry jsou zdobeny díly mnoha malířů – např. Podestiho a Coghettiho a sochařů a štukatérů školy Thorvaldsen a Canova.

Casino Nobile - Villa Torlonia

Casino Nobile

Dnes se zde nachází dvě muzea. V prvním patře Museo della Villa se sbírkou soch rodiny Torlonia a ve druhém patře Museo della Scuola Romana, kde jsou vystaveny malby, sochy a kresby významných italských umělců 20. století.

Casino dei Principi             http://eva1331.thwglobal.com  

Casino dei Principi původně sloužilo jako hospodářská budova, kterou nechal v letech 1835 – 1840 přestavět v novorenesančním slohu Alessandro Torlonia. Autorem bohatě zdobeného interiéru i exteriéru je Giovan Battista Caretti.
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.

Princ Alessandro Torlonia Casino dei Principi využíval především k pořádání společenských akcí. Casino je s hlavní budovou propojeno podzemním tunelem.

Maurský skleník, maurská jeskyně a věž

Serra moresca - Villa Torlonia

Serra moresca (interiér)

Skleník, jeskyně a věž byly postaveny v letech 1839 – 1840 architektem G. Jappelim. Skleník (Serra moresca) byl navržen podle mešit Cordoba a Alhambra v Granadě. Interiér je bohatě zdoben malbami G. Canevy, který se nechal inspirovat knihou o arabských památkách ve Španělsku J.C. Murphyho.

Maurskou věž (Torre moresca) najdete na východní straně od skleníku a navazuje na jeskyni (Grotta moresca), která byla z velké části zničena v roce 1908. Uvnitř jeskyně se nacházely dvě malá jezera, umělé stalaktity a stalagmity pokryté mechem a různé druhy rostlin. Maurská věž a jeskyně byly propojeny točitým schodištěm, které vedlo do tří malých místností ve věži – v prvním patře se nacházela malá místnost, ve druhém kuchyně a ve třetím patře elegantní jídelna zdobená maurskými dekoracemi.
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.

Divadlo

Divadlo bylo postaveno v roce 1840 architektem Q. Raimondi. Divadlo má velkou půlkruhovou prosklenou verandu a bohatě zdobený interiér, zvláště pozoruhodná je výzdoba dvou apartmánů.

Dalšími budovami v parku Villa Torlonia jsou: Villino Rosso (sídlo správce rodiny Torlonia, postavené pravděpodobně v roce 1920), stáje a oranžérie.
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.

Do parku Villa Torlonia se dostanete několika cestami: Via Nomentana, Via Siracusa a Via Spallanzani.
Táto fotografia lokality Villa Torlonia je vlastníctvom spoločnosti TripAdvisor.   http://eva1331.thwglobal.com                                                                                           AAnketa od Vsevjednom.cz                                                                                                                                                                                                                                                                       Krásné interiéri-domy-záhrady-Beautiful interiors-houses-garden.    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házak  

ZáhradaVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrol

Záhrada akosi patrí k domu a životu v prírode. Záujem o záhradkárstvo bol veľmi silný hlavne Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házakv období pred rokom 1989. V tom čase sme všetci mali akosi viac času, menej povinností. A tak mať vlastnú záhradu bola záležitosť Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolnielen rekreačná, ale aj praktická.            http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolKto nemal rodinný dom, pri ktorom je záhrada – väčšia či menšia – zvyčajne Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolautomaticky, ten si záhradku niekde kúpil,              http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolalebo prenajal. Dom a záhrada patria akosi k sebe.

V súčasnosti sa zdá, že záujem o domáce pestovanieVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrol či záhradníčenie značne ochladol.              http://eva1331.thwglobal.com   Doba je rýchla a ľudia strácajú trpezlivosť ak ihneď nevidia výsledky.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrol V hypermarketoch sa dnes dá kúpiť ovocie a zelenina Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házakna počkanie, málokomu sa dnes chce pestovať napríklad domáce jablká, ak sa dá za triezvy peniaz ísť a vybrať si v obchode. Záhrada dá ovocie či zeleninu naraz Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrola to znamená starosti Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrol– zaváranie, konzervovanie…No komu sa dnes chce?   http://eva1331.thwglobal.com  

A tak nečudo, že pri väčšine rodinných domov dnes vidímeVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrol asi skôr okrasné záhrady, nie robotárne a otrokárne. Dom a záhrada pri ňom sú fajn. No niekedy na nich nájdete najstaršiu generáciu s motyčkami, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolako posilňujú svoje zdravie aspoň takouto činnosťou.

Okrasná záhradaVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrol

Ak už máte rodinný dom, zvyčajne to chce nejaké vyplnenie hliny,    http://eva1331.thwglobal.com  ktorá sa nachádza medzi domom a plotom. No a najprirodzenejším spôsobom, ako využiť pozemok asi je záhrada. Dom a záhrada to je nielen americký sen. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolPráve záhrada je často jedným z dôvodov, prečo ľudia chcú bývať v rodinnom dome – vyjdú von a sú v krásnej záhradke.

Aj tu je potom v hre otázka,            http://eva1331.thwglobal.com  či záhradu má zariaďovať záhradný architekt, Nádhera  Krása   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolalebo si ju chcete zariadiť sami.   http://eva1331.thwglobal.com  Tu sú proti sebe dva nezmieriteľné tábory.NádheraSlnkoKrásaKludSuperBude..  http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házak  http://eva1331.thwglobal.com  Každý chce mať krásný dom.záhradu aj zariadenie-raz sa to  určite  stane,splní sa ten náš sen-----Everyone wants to have a nice dom.záhradu and device-once it surely would fulfill the dream of ours                        http://eva1331.thwglobal.com    http://eva1331.thwglobal.com    http://eva1331.thwglobal.com  

Zimná záhrada 1            http://eva1331.thwglobal.com  

Využitie, umiestnenie, orientácia, tvar a veľkosťVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu

Zimné záhrady boli známe už dávno, skôr pod označením skleník. Boli to stavby zo skla, ktoré slúžili na pestovanie prevažne exotických rastlín v miernom podnebí. Dnes sa opäť vracajú do súčasnej architektúry a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou obydlí.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu

Zimná záhrada je priestor obývateľný celoročne a tým, že je prevažne postavená zo skla, umožňuje pobyt „v prírode“ v pohodlí domova. Rozdiel medzi dnešným skleníkom a zimou záhradou je v tom,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu že skleník sa stavia hlavne pre rastliny a teda je v ňom aj vyššia vlhkosť vzduchu. V zimnej záhrade je takýto vysoký podiel vlhkosti nežiaduci(nebezpečne vysoká koncentrácia plesní).Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu

Steny a strecha zimnej záhrady, ktoré sú priehľadné, poskytujú panoramatický výhľad, a rušia bariéru medzi interiérom a záhradou. Zimná záhrada zväčší vnútorný priestor a zvýši kvalitu bývania. Vždy je pristavaná k domu – nie je to samostatne stojaca budova, a minimálne jednu zo stien tvorí obvodová stena domu. Zásadne sa stavia na oslnenej strane domu.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu

imná záhrada je situovaná hlavne na západnej, južnej, východnej, juhozápadnej alebo juhovýchodnej strane. Južná strana je najteplejšia, čo môže byť prekážkou najmä v teplých južných oblastiach Slovenska, hlavne v letných mesiacoch. Je to však veľmi výhodné pre oblasti na severe, kde sa dá takýmto spôsobom zatepliť obydlie.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu

Zimnú záhradu umiestnená na najoslnenejšiu stranu obrátená najväčšou stenou môže byt vyhriata aj zimným slnkom. Zatienená strecha s miernym sklonom zabráni slnku v lete, aby nepražilo do skla a vo vnútri nenastalo extrémne teplo.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu

Klasický tvar je obdĺžnik prepojený s domom jednou stranou, fantázii sa však medze nekladú a vítané sú aj rôzne kombinácie geometrických tvarov. Steny zimnej záhrady však musia byť kolmé, vzhľadom na nosnosť rámovej konštrukcie.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu Šikmá strecha býva najčastejšie pultová alebo prelamovaná.  http://eva1331.thwglobal.com  

Veľkosť zimnej záhrady závisí od toho, ako a na čo ju chceme využívať, od pestovateľských zámerov, finančných možností majiteľa, spôsobu vykurovania a materiálu nosnej konštrukcie. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhraduJej pôdorys by nemal byt väčší ako tretina objektu, ku ktorému je pristavená. V prípade, že prístavba zväčší pôdorys celého domu, alebo bude nutný zásah do obvodových múrov(priechod do zimnej záhrady), prípadne do konštrukcie statiky strechy, je potrebné vybavenie stavebného povolenia.

Zimná záhrada 2

Vykurovanie, vetranie, tienenieVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi

Od toho aký účel bude zimná záhrada plniť, môže byť nevykurovaná, vtedy iba pasívne akumuluje teplo, alebo vykurovaná rôznymi spôsobmi, radiátormi po obvode, či podlahovým kúrením.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi

Nevykurovaná zimná záhrada je v zimnom období „neobývateľná“, slúži akurát na prezimovanie subtropických rastlín Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmia ako klimatický nárazník. Vzhľadom k vysokému teplotnému rozdielu medzi exteriérom a interiérom, vzniká nadmerná kondenzácia vodných pár na skle.

V prípade, že chceme zimnú záhradu využívať po celý rok, musíme ju v zimných mesiacoch vykurovať,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi a zároveň môžme v nej pestovať tropické rastliny.

Zimná záhrada by mala byť vetrateľná, najlepšie s vetracími otvormi umiestnenými vzhľadom k svetovým stranám. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmiNajlepšie je priečne vetranie, s oknami na západnej a východnej stene a ďalším vetracím otvorom na ploche a hrebeni strechy. Najmä v lete v zasklenom priestore stúpa teplota extrémne rýchlo, preto musí byť zimná záhrada aspoň čiastočne otvorená, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmiaby nedošlo k prehriatiu. V chladných dňoch a období mrazu je zas odvádzaná vyššia vlhkosť vzduchu, čím zabránime roseniu skiel.       http://eva1331.thwglobal.com  

V zimnej záhrade, ktorá nie je dostatočne tienená, v lete vnútorná teplota sa ľahko vyšplhá aj cez 60°C a slnko môže na rastlinách spraviť veľké škody, preto ju treba počas letných dní tieniť.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi Strecha sa tieni roletou alebo iným spôsobom, treba však dbať na to, aby tam mohol voľne cirkulovať vzduch, inak sa sklo zahreje na vysokú teplotu, následkom čoho môže prasknúť. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmiSteny zimnej záhrady sa tienia nielen pred slnkom, ale aj pred zvedavými pohľadmi zvonka, keď je tma, a vo vnútri sa svieti.

Zimná záhrada 3

Interiér, rastliny, prepojenie s exteriéromVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi

Ohriaty vzduch zo zimnej záhrady, môže byť nasmerovaný do obytného priestoru, alebo sa čiastočne drží v materiáloch použitých v interiéri. Vynikajúco zadržiavajú nahromadené teplo aj obvodové steny domu postavené z tehly alebo kameňa, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmia základy pod sklenenou stavbou. Dobrou voľbou je aj podlaha riešená keramickou či kamennou dlažbou, ktoré rýchlo prijmú a pomaly vydávajú teplo, alebo voda vo fontánke alebo v bazéne.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi Nedostačujúce akumulačné schopnosti majú drevo, betón, kov, a svetlé časti objektu. Zimná záhrada z hygienických dôvodov musí byť zariadená len nábytkom s ľahko umývateľným a dezinfikovateľným povrchom aby sa ľahšie predchádzalo vyššej Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmikoncentrácii nebezpečných plesní v čase zvýšenej vlhkosti vzduchu.V zimnej záhrade, pokiaľ je vykurovaná, je možné pestovať tropické a subtropické rastliny aj v zimných mesiacoch, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmiktoré by inak neprežili našu zimu. Rastliny si treba zaobstarať podľa ich nárokov, aby vydržali dlhšie ako jednu sezónu. Rastliny majú určitú spodnú hranicu teploty, ktorá by nemala klesnúť nižšie. Rastliny sú síce prispôsobivé a majú schopnosť aklimatizácie na nové prostredie, nie však v prípade zmeny všetkých podmienok.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi

Zimná záhrada pridáva na kvalite bývania aj tým, že priehľadnými plochami zo skla spája interiér s exteriérom.            http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmiDôležité ale je vhodne upravené okolie a možnosti výhľadu.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmi

Upravená záhrada zvyšuje hodnotu domuVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi

Kvalita a typ terénnych úprav na pozemku okolo vášho domu nie je niečo, čo by ste mali podceniť. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmiČi už ako vlastník, ktorý si chce svoje „teritórium“ čo najlepšie prispôsobiť podľa vlastných predstáv, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házakale aj ako predajca, ktorý sa usiluje za svoj dom „vytĺcť“ čo najvyššiu cenu. Pozrime sa teraz na túto problematiku očami toho druhého – predávajúceho.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi

Len veľmi ťažko vyhoviete a sadnete do vkusu každému, kto prejaví záujem o obhliadku vášho domu.         http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házak Niekoho osloví zeleninová záhradka a možnosť dopestovania vlastných „bioplodín“. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmiIného zas viac uchváti prekrásna predzáhradka plná kvetov a okolie s okrasnými drevinami či jazierkom.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi Rodina s malými deťmi akiste uvíta stavebné a terénne úpravy, ktoré umožnia ratolestiam atraktívnu,Paysages avec fleurs/Virágos tájképek ale pritom bezpečnú hru priamo na dvore. Existuje však aj možnosť,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmiže natrafíte na záujemcov, ktorí by najradšej kúpili dom s „holým“ pozemkom,   http://eva1331.thwglobal.com  ktorý by si radi upravili podľa vlastných prianí a predstáv.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi

Je celkom jasné, že nemáte možnosť mávnuť čarovným prútikom a zmeniť okolie svojho domu presne podľaPaysages avec fleurs/Virágos tájképek očakávaní eventuálneho kupujúceho. Vo všeobecnosti ale platí,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi že ak predávate starý dom a nie novostavbu, predpokladá sa, že okolie vášho domuVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házak má už nejaký ten rôčik svoju vlastnú tvár a nejde len o zarovnanú hlinu, čakajúcu na zásah ľudskej kreativity.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi Z toho celkom jasne vyplýva, že starší dom nie je moc vhodnou kúpou pre činorodé a invenčné duše, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házakktoré čakajú na možnosť sebarealizácie práve v záhradnom sektore svojho „hniezdočka“.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi

Zacieľme sa preto teraz na tých,   http://eva1331.thwglobal.com  čo chcú váš „bejvák“Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házak kúpiť all inclusive, čiže aj so záhradou, ktorá má nejakú tú svoju formu, dispozície a vzhľad. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmiUniverzálnym pravidlom, ktoré by ste mali ako predávajúci bezpodmienečne dodržať , Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na zimnu záhradu a kvetmije nezanedbať terénne úpravy a celkovú údržbu pozemku okolo vášho domu.  Je dosť možné, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmiže ste sa zrezávaniu prevísajúcich konárov, či tvárneniu tuje do podoby kužeľa alebo čisteniu detského pieskoviska v poslednej dobe moc nevenovali. Dôvody nie sú dôležité,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi tými sa netrápte, priestoru pre alibizmus vo vašom živote sa nájde ešte mnoho.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házak Nevyhnutné však je, aby ste, ak ste sa už rozhodli ísť s vaším domom na trh,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi ľudovo povedané zdvihli zadok Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek tuzeka niečo s tým neporiadkom urobili.Ak aj vaša záhrada momentálne Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek házakpráve nevyzerá ako dlhodobo   http://eva1331.thwglobal.com  Nádhera  KrásaSrdce domu  http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif képek mozgo csillogo kertek tuzobývaná, musíte ju takou spraviť! Inak nebude pre kupujúcich atraktívna a môže aj znížiť trhovú hodnotu vašej nehnuteľnosti.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na upravenu záhradu a kvetmi

Kozub a gril v záhradeVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázky

Kozuby a grily, okrem toho že sa na nich pripravuje jedlo, pridávajú záhrade na príťažlivosti a svojim spôsobom sa stáva obytným priestorom.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázky

Najdôležitejším rozhodnutím je kde a ako kozub umiestniť. Ideálne miesto je v závetrí a na takom mieste, aby dym nebol na príťaž ani susedom,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázky ani nám. Ako zábrana pred nežiaducim vetrom sú vhodné živé ploty alebo nenáročné drevené clony. Priestor okolo kozuba musí byť primeraný a s dobrým prístupom k ohnisku. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázkyVo výške ohniska by mali byť aj plochy na jedlo a riad. Kozuby sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek na ich využitie. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázky

Drevo

Najlepšie drevo na kúrenie je tvrdé a suché. Uhlíky z takéhoto dreva v ohnisku dlho tlejú. Mäkké drevo sa používa skôr pri podkurovaní, pretože horí rýchlejšie.

BriketyVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázky

Drevené brikety od rôznych výrobcov sa môžu od seba dosť líšiť, pri spaľovaní môžu byť niekedy problémy, preto je potrebné ich najskôr vyskúšať. Keď tlejú namiesto horenia, môžu nepríjemne štipľavo zapáchať

Drevené uhlie  http://eva1331.thwglobal.com  

Najčastejšie používané je drevené uhlie správne skladované v suchu, ktoré sa podpaľuje špeciálnym zapaľovačom alebo sa dáva na už horiace triesky z Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázkydreva.

Skvelou voľbou miesta pre kozub je na terase, ktorá je prepojená s domom, nakoľko sa dá využívať aj v nepriaznivom počasí.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázky

Kozub sa nemusí nevyhnutne kupovať. Jeho jednoduchší variant sa dá postaviť aj svojpomocne. Materiály použité na stavbu kozuba musia čeliť poveternostným vplyvom a musia byť odolné voči ohňu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázkyS výberom obloženia vonkajších strán kozuba sa dá poradiť s odborníkom. Na vnútornú stranu – ohnisko sa väčšinou aplikuje šamot. Vykurovacia vložka z liatiny alebo oceľového plechu sa dá kúpiť.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Kozub a gril v záhrade obrázky

Nie každý má možnosť alebo chce postaviť si v záhrade vlastný kozub. V tom prípade je riešením elektrický záhradný gril, ktorý je prenosný a má využitie aj v kuchyni. Taktiež plynový gril je „čistý“. Nie je však nad jedlo s jedinečnou vôňou dymu.  http://eva1331.thwglobal.com