Choď na obsah Choď na menu
 


Výtam Vás,na planéte ZEM.-Welcome To Planet Earth.

Nová verzia minulosti     Pracujte 1 hodinu denne a zarábajte až 250 $ týždenne vyplňovaním dotazníkov k video spotom, TV pilotným programom, filmovým upútavkám, video prieskumom a pod. Bez vstupných a ďalších poplatkov. Nezáväzná registrácia....           http://eva1331.thwglobal.com  http://  / podporte mňa,prosím kliknite-dakujem.  / Support me please thank-click. / 

Sme dedičmi krajiny Mu ?  

Kým vody PacifikuVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házak 22 tisícročí p. n. I. pohltili kontinent Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Gif képekMu a jeho nádhernú civilizáciu, skupiny emigrantov prišli do  http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házak Ázie, Afriky a na ostrovy Atlantického oceánu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol

V Ázii vytvorili mocný štát Ujgurov, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házakVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házakktorý siahal od Uraluaž po východné okraje kontinentu, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nádherné vianočné prianie-blikajucea Ramovo impérium,   http://eva1331.thwglobal.com  ktoré na vrchole svojej mociVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házak zaberalo Indický polostrov až po územie dnešného Afganistanu a na východe po súčasnú Barmu. Tí, ktorí prišli do Afriky, kolonizovali Saharu a oblasť,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házak ktorú dnes zalievajú vody Stredozemného mora,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házak kde vznikla krajina Ozirea. Posled      http://     ná skupina Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házakVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetben szép házakutečen­cov osídlila ostrovy Atlantického oceánu a umožnilazrod civilizácii Atlantídy.  http://eva1331.thwglobal.com   Približne pred 12-tisíc rokmi krajiny dis­ponujúce mohutnou technikou viedli medzi sebou strašné vojny: používali lie­tajúce stroje a nezvyčajnéVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol ničivé zbrane.   http://eva1331.thwglobal.com  Vtedy zo zemského povrchu zmizli mestá Ramovho impéria, prestala existovať krajina Ujgurov, potopila sa Atlantída a vody Atlantického oceánu Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrolsa preliali cez Gibraltár, pričom zaliali nád­herné mestá Ozirey a vytvorili Stredo­zemné more. Anketa od Vsevjednom.cz História sveta sa začala nanovo   http://eva1331.thwglobal.com  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol
 http://
Celý príbeh vyznieva ako sci-fi,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol ale exis­tuje viacero dôkazov naVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol podporu tejto hypotézy. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrolNapríklad nové mestá, ktoré v poslednom čase archeológovia Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrolodha­lili na území Indie a Pakistanu, sú čoraz staršie. http:// Staroindické eposy Ramajána a MahábharátaVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol zasa dosť podrobne opi­sujú strašné vojny spred tisícročí Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Gif vizes mozgo  képekna území dnešnej Indie, pričom detailne opisujú použité zbrane, ktoré v mnohom pripomínajú tie dnešné. Existujú, pravda, aj iné zdroje: napríklad dokumenty  http://Lemurského bratstva, taj­ného združenia, ktoré vzniklo v tridsia­tich rokoch. Jeho vierohodnosť je síce pochybná, ale prekvapujúco sa prekrýva so starodávnymi textami a tým, čo tvr­dia archeológovia. 

Autormi novej verzie minulosti, ktorá berie do úvahy Landscapes Image
Landscapes Image
archeológiu a pramene, sú dvaja bádatelia James Churchvvard a Dávid Hatcher Childress.  http://Dôkazy o krajine Mu 

Počas pobytu v Indii Churchvvard v jed­nom z tamojších kláštorov natrafil na súbor hlinených tabuliek s neznámym písmom. S pomocou budhistického mní­cha Landscapes Image
Landscapes Image
prečítal texty, hovoriace o rozvoji a úpadku úžasnej civilizácie, ktorá pred mnohými tisícročiami existovala na kon­tinente Mu, ležiacom v Pacifiku. Súbor však nebol kompletný, preto Church­vvard precestoval Áziu,aby našiel chý­bajúcu časť. http:// Objavil ju po rokoch v Tibete. Takmer v rovnakom čase na podobný súbor tabuliek (tentoraz kamenných) natrafil počas archeologických prác v Mexiku VVilliam Niven. Oba súbory doplnili históriu národa, obýva­júceho pred tisícročiami kontinent Mu. Tieto objavy priviedli Churchvvarda k napísaniu piatich kníh o zmiznutom kontinente, ktorý bol okolo 10-tisíc kilo­metrov dlhý (od západu na východ) a asi 5000 kilometrov široký (zo severu na juh).  Rástli tam nádherné lesy obý­vané veľkými zvieratami vrátane mastodontov. http://Krajina bola rozdelená na 10 provincií a mala 60 miliónov obyvateľov. '' Hoci dnes nik nevie, čo sa stalo s tisíc­kami tabuliek, ktoré boli pokryté nezná­mym písmom,Chuchvvardovo tvrdenie, že v Pacifiku existoval obrovský konti­nent, možno považovať za pravdepo­dobné. Jazyky obyvateľov Oceánie , pochádzajú zo spoločného kmeňa i a zvyky či legendy sú takmer identické. Mohli ostrovania v primitívnych lodiach prekonávať obrovské vzdialenosti, aby osídlili tisíce ostrovov v Tichom oceáne? Pravdepodobnejšie je to, že ostrovy sú zvyškami jedného kontinentu. Ich flóra pozostáva z foriem typicky oceánskych, ako aj z ázijských, austrálskych, oboch Amerík a dokonca Antarktídy.Existujú aj archeologické dôkazy. http:// Na Veľkonočnom ostrove 555 sôch hľadí do diaľky:Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol podobné objavili na Havajských ostrovoch a inde,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol rovnako ako megalitické chrámy a mramorové stĺpy. Všetko to Landscapes Image
Landscapes Image
potvrdzuje hypotézu, že ostrovy Paci­fiku sú zvyškami veľkého kontinentu, Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrolktorý svojou rozlohou na severe zahrňo­val Japonsko a cez Havaj smeroval ku Kalifornii až po Chile. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol  http://Nedávny objav šiestich monumentálnych podmorských Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrolstavieb pri pobreží japonských miest Yonaguni, Kerama a Aguni, ako aj mesta pri pobreží Indie (o ktorom sme písali) robí Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetroltúto hypotézu ešte vierohodnejšou.Blíži sa súčasná civilizácia ku koncu? Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép vizes mozgo csillogos kép természetrol

Kontinent Mu sa potopil pred 24-tisíc rokmi po Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép  mozgo csillogos kép természetrolcelosvetovej kataklizme (prepólovania následkom nahromadeného ľadu na oboch póloch).  http://Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép  mozgo csillogos kép természetrolTeóriu cyklickosti takýchto katastrôf vyslovil v 50. ro­koch Charles Hapgood a podporil ju sám Albert Einstein. Landscapes Image
Landscapes Image

 http://
Aj indická kozmológia tvrdí, že život na Zemi prebieha v cykloch trvajúcich 24 000 rokov, ktoré sa vždy končiacelo­svetovou apokalypsou. Ak je to pravda, náš súčasný svet je na prahu záhubyVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogos képek természetrol (z tohto pohľadu aj rok 2012, o ktorom hovoria Aztékovia,http:// že je zavŕšením cyklu, veľmi reálnym koncom). Churchward píše, že tesne pred úpad­kom civilizácie Mu značná časť obyvate­ľov tohto kontinentu emigrovala do Ázie, kde na teréne Landscapes Image
Landscapes Image
súčasného Mongol­ska vytvorila mocný štát Ujgurov,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt szép  mozgo csillogos kép természetrol ktorý zakrátko siahal od Uralu po východné hranice Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolkontinentu.  Približne pred sto rokmi ruský archeológ Kozlov objavil v hlbke 15 metrov pod ruinami mesta Chara-choto v púšti Gobi hrobku starú 18-tisíc rokov. Ľudské pozostatky,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrol ktoré sa v nej nachádzali, boli zdobené podobnými znakmi ako tie, ktoré Churchvvard našiel na hlinených tabu­ľkách v Indii a Tibete. http://Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mozgo csillogó képek természetrolLegendy všetkých krajín Východu spomínajú, že Ázia bola kedysi nížinatou krajinou s úrodnou pôdou a tisíckami miest. Na púšti Gobi dodnes vidieť vyschnuté korytá riek a jazier. Súčasný bádateľ a autor mnohých kníh o zmiznutých mestách dávnych čias D. Hatcher Childress je presvedčený, že skupina utečencov z Mu založila na Indickom polostrove Ramovo impérium. Jeho hlavnými strediskami malo byť deväť miest: Nagpur, Mathura, http://Klaiban-gan, Dwarka, Mohendžo Daro, Lothal, Harappa, Kót Džidži a Ajodhja. Posledné z týchto centier spomínajú staroindické eposy Ramajána a Mahábharáta, kto­rých obsah vyzerá ako scenár Hviezd­nych vojen.http:// V týchto tisíce rokov starých textoch bohatieri lietajú v kovových stro­joch s antigravitačným pohonom, bojujú pomocou rakiet a majú zbrane so smrtonosnými lúčmi. Zo zemského povr­chu miznú celé armády a mestá a tí, ktorí prežijú, zomierajú Landscapes Image
Landscapes Image
následkom cho­roby z ožiarenia. Starodávne indické texty vrátane Vimanika Šastra podrobne opisujú plány týchto lietajúcich strojov - vimán, ako aj ich vybavenie.http:// Ruiny Mohendžo Dara, Harappy a Kót Džidži existujú dodnes. Bádateľov pre­kvapujú pravidelné stavby domov a ulice križujúce sa v priamom uhle, ako aj dokonale naprojektovaný vodovodno-kanalizačný systém s tečúcou vodou a toaletami. Starodávny prístav Lothal je od pobrežia vzdialený niekoľko kilomet­rov, preto pobrežná línia Indického polostrova, ako píše Landscapes Image
Landscapes Image
Churchvvard, mu­sela vyzerať celkom inak. Tesne pri bre­hoch Indie možno nájsť zvyšky potope­ných stavieb. Nedávno sme o takomto náleze písali. Všetky ruiny vykopané v Indii a Pakistane, nesú stopy katas­trofy, akoby pohroma prišla nečakane. Atlantída a Ozirea 
 http://
Kto zrovnal so zemou nádherné mestá Ramovho impéria? Dokumenty Lemúrskeho bratstva a Childressove výskumy ukazujú na Atlantídu. Táto civilizácia dis­ponovala nepredstaviteľnou technikou a Landscapes Image
Landscapes Image
armádou vrátane lietajúcich vozidiel. Ramovo mierumilovné impérium (ktoré lietajúce stroje využívalo najmä na civilné účely) i silná Ujguria boli voči Atlanťanom bezmocné.http:// Nepredstaviteľ­ná sila zmietla z povrchu Zeme nád­herné mestá Ázie, zabilaLandscapes Image
Landscapes Image
milióny ľudí a hlavné mesto Ujgurov zmenila v púšť. Ale Atlanťania urobili chybu. Použili ako zbraň tzv. skalárne vlny, ktoré poslali cez stred Zeme: zničili impérium Ujgurov, ale zároveň zahubili vlastnú krajinu. Asi pred desaťtisíc rokmi vlny oceánu zaliali Atlantídu, čo zapríčinilo aj zánik mohut­nej Ozirey v severnej Afrike a krajín v oblasti Stredozemného mora. http://O Ozirisovom panstve dnes veľa nevie­me, rovnako ako o ostatných impériách, ktoré vznikli po zániku civilizácie Mu. Keď emigranti z potápajúceho sa konti­nentu prišli do severnej Afriky, táto oblasť ešte nebola púšťou a oblasť, ktorú dnes vypínajú vody Stredozemného mora, bola úrodným údolím. Níl, v tom čase nazývaný Styxom, tiekol ďalej na sever a skrúcal sa na západ: ústie rieky sa nachádzalo v okolí Gibraltáru (Herkulove stĺpy). V Egypte i v celej oblasti Stredozemného mora existujú pozostatky po tejto zmiz­nutej civilizácii. Patrí k nim sfinga, ktorej vek (bádatelia vychádzali z erózie skaly) sa odhaduje na 12-tisíc rokov, a Veľká pyramída, neprávom považovaná za Cheopsovu hrobku. Staviteľské impérium Ozirisa sa preslá­vilo najmä megalitickými stavbami. K takýmto stavbám patria Ozireon v egyptskom Abidose, Baalbecká terasa a stovky iných stavieb v oblasti Stredo­zemného mora. Veľký dojem vzbudzujú najmä prehistorická Olympia, základy Minosovho paláca na Kréte, konštrukcie pod vodou pri pobreží Alexandrie, pyra­mída v Argose, „múry Kyklopov" v Delose a Alatrii, 30 megalitických svätýň na Malte, rovnako ako Carnac a Lixus v severozápadnom Maroku. To všetko je lenzlomkom toho, čo zostalo po Ozirey: veď dodnes nevieme, čo skrývajú piesky Sahary a vody Stredo­zemného mora... Čoraz viac nálezov napovedá tomu, že pred mnohými tisícročiami naozaj exis­tovali na Zemi Landscapes Image
Landscapes Image    http://
civilizácie, ktoré sa tech­nicky vyrovnali našej a zrejme ju aj pre­vyšovali. Oficiálna veda datuje počiatky organizovaných spoločenstiev na ôsme tisícročie p. n. l. K najstarším známym mestám tejto oblasti patria Jericho v dnešnom Izraeli a Catal Huyuk v Turecku.Prvé egyptské pyramídy ofi­ciálne vznikli v treťom tisícročí p. n. l. a prakticky odvtedy sa datuje nám známa história. Čo však bolo predtým? Oficiálna veda stále nedokáže objasniť náhly rozvoj kultúr Mezopotámie a Egypta. Možnože naozaj boli dedičmi zmiznutých civilizácií, po ktorých zostali iba legendy.Landscapes ImageLandscapes Image
Landscapes Image

Landscapes Image http://